Thứ sáu, ngày 03/07/2020 GMT + 7
Hotline: 0966 357 866

Sạc Dell Precision 240W Slim

Sạc Dell Precision 240W Slim

Thương hiệu:  DEll

Công suất:  240W

Màu:  Đen

Các dòng tương thích

Precision M4600 / M4700 / M4800 / M6600 / M6700 / M6800.