Thứ ba, ngày 17/07/2018 GMT + 7
Hotline: 0966 357 866

Sạc Dell Precision 180W Slim

799.000 ₫

Dell AC Adapter 180W Slim (Dell M4600, M4700). Hàng bóc máy chính hãng Dell