Thứ ba, ngày 17/07/2018 GMT + 7
Hotline: 0966 357 866

Sạc HP 65W

299.000 ₫

HP AC Adapter 65W (Chân thường). Hàng bóc máy chính hãng HP.

Sạc HP 120W

399.000 ₫

HP AC Adapter 90W (Chân thường). Hàng bóc máy chính hãng HP

Sạc HP 90W

349.000 ₫

HP AC Adapter 90W (Chân thường). Hàng bóc máy chính hãng HP

Sạc HP 150W Slim

699.000 ₫

HP AC Adapter 150W (Chân thường). Hàng bóc máy chính hãng HP

Sạc HP 180W

599.000 ₫

HP AC Adapter 180W (Chân thường). Hàng bóc máy chính hãng HP