Để đáp ứng nhu cầu của Anh/Chị khách hàng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bạn lãnh đạo ThinkKING quyết định mở cơ sở 2 tại địa chỉ

 

"SỐ 62 ĐƯỜNG DUY TÂN, PHƯỜNG 15, Q. PHÚ NHUẬN, TP HCM"