Trong các thao tác chung.

1. Ctrl + A : Sao chép (Copy).

2. Ctrl + X : Cắt (Cut).

3. Ctrl + V : Dán (Paste).

4. Ctrl + Z : Quay lại thao tác trước đó.

Các thao tác liên quan đến thư mục chương trình.

5. Shift + Delete : Xóa tập tin/thư mục mà không muốn giữ lại trong thùng rác.

6. Ctrl + Các phím điều hướng (lên, xuống, trái, phải) : chọn nhiều tập tin/thư mục rời rạc.

7. Ctrl + Shifl + các phím điều hướng (lên , xuống, trái, phải) : chọn thiều tập tin/thư mục liên tiếp.

8. Ctrl + Shift + dùng chuột kéo đi: Tạo shortcut cho tập tin/thư mục đã chọn.

10.  Alt + F4: Đóng nhanh một chương trình.

12. Alt + Esc: Tương tự như Alt + Tab nhưng thao tác trên thanh Taskbar.

14.  Giữ phím Shift khi vừa cho đĩa vào ổ đĩa quang: Giúp tính năng “autorun” của đĩa CD/DVD không tự động kích hoạt.

16. Tab: Di chuyển giữa các thành phần trên cửa sổ.

18. F1: Mở nhanh phần trợ giúp của một phần mềm.

20. F3: Mở tính năng tìm kiếm tập tin/thư mục trong My Computer.

22. F5: Làm tươi (Refresh) các biểu tượng trên màn hình.

23. Nhấn giữ phím Shift bên phải trong 5 giây: Tắt/mở Filter Keys.

25. Alt trái + Shift phải + Numlock: Tắt/mở Mouse Keys.

Các thao tác với Windows.

28. Windows + D: Ẩn/hiện các ứng dụng đang mở.

30. Windows + E: Mở My Computer.

32. Windows + Ctrl + F: Mở cửa sổ tìm kiếm nhanh dữ liệu trong This PC/My Computer.

34. Windows + L: Ra màn hình khóa.

36. Windows + U: Mở nhanh các cài đặt Ease of Access.

Trong các trình soạn thảo.

37. Alt + nhấn chuột: Di chuyển nhanh đến một phần của văn bản từ mục lục.

39. Ctrl + O: Mở tệp tin (Open).

41. Ctrl + S: Lưu nhanh các dữ liệu vừa thay đổi (Save).

43. Ctrl + P: Mở tính năng in ấn.

45. Ctrl + phím di chuyển lên: Đưa con trỏ chuột đến đầu đoạn văn trước đó.

47. Ctrl + phím di chuyển sang trái: Đưa con trỏ chuột tới chữ đầu tiên của từ đang đứng trước đó.

Trong các trình duyệt Web.

50. Ctrl + F5: Tải lại trang web nhưng xóa bỏ dữ liệu cũ đang có trong bộ nhớ cache.

52. Ctrl + Tab: Di chuyển theo thứ tự từ trái sang phải giữa các thẻ của trình duyệt .

54. Ctrl + H: Mở nhanh lịch sử duyệt web.

56. Ctrl + L: Hiển thị hộp thoại nhập địa chỉ trang web cần truy cập.

58. Ctrl + N: Mở cửa sổ trình duyệt web mới.

60. Ctrl + R: Tải lại trang web (tương tự khi nhấn F5).

Bạn đã thuộc được nhiều các phím tắt nào chưa, nếu đã biết hoặc chưa kịp cập nhập làm bí quyết cho bản thân thì hãy chia sẽ để bạn và mọi người đều biết.

Nguồn : ThinkPro.

ThinkTeam.